Ugrás a tartalomra

Tevékenységre vonatkozó adatok


A 2011. évi CXII. tv. szerint közzétett adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok:

- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv.
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. r.
- a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhő szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
- a távhőszolgáltatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
- Pécs M. J. Város Közgyűlésének 49/2005. (12. 20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Ezen jogszabályok letölthetők innen.

Szervezeti és Működési Szabályzat

A PÉTÁV Kft adatvédelmi szabályzata és adatvédelmi tájékoztatója

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven    

Társaságunk esetében nem értelmezhető.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunk esetében nem értelmezhető.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről    

Társaságunk esetében nem értelmezhető.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A távhőszolgáltatás díja

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által  alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei   

A PÉTÁV Kft adatvédelmi szabályzata, adatvédelmi tájékoztatója és a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Modern, gazdaságos, környezetbarát

Miért érdemes a távfűtést választani ingatlanfejlesztési beruházáskor?

Felelős kiadó: Vida János

Szerkesztő: Ferling PR Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 3000 db
A kiadvány ingyenes, az ingatlanfejélesztési beruházók tájékoztatására szolgál, a PÉTÁV Kft. Üzletfejlesztési Osztályán elérhető. Digitális változata innen letölthető.

 

Kérdések és válaszok a távfűtésről

A PÉTÁV Kft. tájékoztató kiadványa lakossági felhasználók részére

Felelős kiadó: Vida János

Szerkesztő: Ferling PR Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 2000 db
A kiadvány ingyenes, új lakossági felhasználók tájékoztatására szolgál, ügyfélszolgálati irodában elérhető. Digitális változata innen letölthető.

 

Kémények nékül, füstmentesen - Érdekességek a távfűtésről, a modern városok környezetbarát fűtési módjáról

Felelős kiadó: Vida János

Szerkesztő: Ferling PR Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 2500 db
A kiadvány ingyenes, a PÉTÁV Kft.-hez látogató iskolás csoportok tájékoztatására szolgál. Itt is elérhető a kiadvány.

 

50 év, 50 történet

Készült a PÉTÁV Kft. megalakulásának 50. évfordulója alkalmából

Felelős kiadó: Vida János

Szerkesztő: Ferling PR Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 1200 db
A kiadvány ingyenes, kapták a PÉTÁV Kft. dolgozói, nyugdíjasai, a társaság tulajdonosainak képviselői.

 

Zöld távhőszolgáltatás Pécsen

Felelős kiadó: Vida János
Szerkesztő: PKK Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 3000 db
A kiadvány ingyenes,  a társaság tulajdonosainak képviselői, távfűtött társasházak képviselői kapták, ügyfélszolgálati irodából elvihető.

 

50 éves a pécsi távhőszolgáltatás
Felelős kiadó: Vida János
Szerkesztő: Ferling PR Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 600 db
A kiadvány ingyenes, kapták a PÉTÁV Kft. dolgozói, nyugdíjasai, a társaság tulajdonosainak képviselői.

50 éves a pécsi távhőszolgáltatás (rövidített változat)
Felelős kiadó: Vida János
Szerkesztő: Ferling PR Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 500 db
A kiadvány ingyenes, kapták a PÉTÁV Kft. dolgozói, nyugdíjasai, a társaság tulajdonosainak képviselői.

 

A távhőszolgáltatás előnyei

Felelős kiadó: Vida János
Szerkesztő: Ferling PR Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 1200 db
A kiadvány ingyenes, a társaság tulajdonosainak képviselői, távfűtött társasházak képviselői kapták.

 

Korszerűsítés, energiahatékonyság, környzetvédelem

- a távfűtéses lakóépületek korszerűsítési lehetőségeiről

Felelős kiadó: Vida János
Szerkesztő: Ferling Kft.
Megjelenés: egyszeri
Példányszám: 3000 db
A kiadvány ingyenes, a társaság tulajdonosainak képviselői, távfűtött társasházak képviselői kapták.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunk esetében nem értelmezhető.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától


Társaságunk esetében nem értelmezhető.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A PÉTÁV Kft. hírei

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs folyamatban lévő pályázat.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék  - Jelentés

Határozat ellenőrzésről

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A PÉTÁV Kft. adatvédelmi szabályzata, adatkezelési tájékoztatója és a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Adatvédelmi felelős: Molnár Gábor

elérhetősége: E-mail cím: molnar.gabor@petav.hu Tel.:+36 72 503 422

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2022.12. hó

2022. 9. hó

2022. 6. hó

2022. 3. hó

2021. 12. hó

2021. 9. hó

2021. 6. hó

2021. 3. hó

2020. 12. hó

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nincs ilyen adat.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Jelenleg nincs ilyen szerződés

17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A PÉTÁV Kft. adatvédelmi szabályzata, adatkezelési tájékoztatója és a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

https://www.petav.hu/hu/gazdalkodasra-vonatkozo-informaciok

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen adat.

20. Az előző pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen adat.

21. A 19. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen adat.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

A PÉTÁV Kft. adatvédelmi szabályzata, adatkezelési tájékoztatója és a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen adat.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen adat.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen adat.