Gazdálkodási adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A jogszabályok letölthetők: innen

A szabályzatok letölthetőek: innen

A gazdálkodásra vonatkozó dokumentumok letölthetőek társaságunk honlapjáról: innen

5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

A dokumentumok letölthetőek társaságunk honlapjáról: innen

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2020. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2019. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2018. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2017. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2016. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2015. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok