Új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszeren

KEHOP-5.3.1-17-2017-00008

Projekt címe: Új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszeren
Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00008
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt összköltsége (Ft): 2 495 186 122

Támogatás összege:

Támogatás összege (Ft): 1 246 668 061
Támogatás intenzitás: 50%

A Projekt időbeli ütemezése:

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12.15.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.07.31.

Projektleírás

A projektet a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósította meg.

A szekunder távhővezeték-hálózat a szolgáltatói hőközpontból kiinduló és a hővel ellátott épületekig terjedő, használati melegvíz és cirkulációs vezetékből álló rendszer.

A szekunder csővezetéki elosztóhálózat életkora több mint 30 év volt. A vezetékek hagyományos technológiával készültek, vasbeton védőcsatornába helyezett és a helyszínen hőszigeteléssel ellátott vezetékek.

A különféle korróziós és mechanikai hatások következtében a szekunder vezetékek állapota leromlott, a vezeték dilatációs mozgásából kifolyólag a hőszigetelés a csőtől elvált, feltáskásodott, helyenként sérült és erősen hiányos volt. A meglévő szekunder vezetékek állapota az üzembiztonság és a hőveszteség szempontjából is kedvezőtlen volt.

A csővezetékek hőszigetelése kőzetgyapot matrac, PVC lemezburkolattal. A projekt három részből állt, szolgáltatói hőközpont megszüntetésekhez tartozó új, korszerű felhasználói hőközpontok kialakításából, piacbővítő beruházásokból és egy földgáztüzelésű kazánnal ellátott épületcsoport távhőre csatlakozásából.

Az első projektelem a szolgáltatói hőközpontok megszüntetése és új felhasználói hőközpontok létesítése volt. A több száz lakást ellátó nagy tömb-hőközpontok (szolgáltatói hőközpontok) elavult műszaki színvonala, kialakítása, vezérlése nem volt többé alkalmas arra, hogy az épületek egyedi hőigényét gazdaságosan, magas színvonalon kielégítse. A korszerű műszaki megoldást az jelentette, hogy az épületek hőfogadói helyett a primer rendszerre közvetlenül csatlakozó új, energiatakarékos felhasználói hőközpontok kerültek telepítésre.

A szolgáltatói hőközpontok, valamint a hőközpontok és az egyes épületek közötti nagy hőveszteségű, több vezetékes hálózatból álló szekunder vezetékek elbontásra kerültek. Az egyes épületekben új kompakt hőközpontok telepítése történt meg, melyek korszerű földbefektetett primer távvezetékekkel közvetlenül csatlakoznak a primer távhőrendszerre. Az új hőközpontok szabályozása az adott épület igényéhez alkalmazkodik, biztosítva a távhőenergia leghatékonyabb felhasználását.

A hőveszteség és a felhasznált villamosenergia csökkentése részben a kiterjedt szekunderhálózatok felszámolásával, részben a szolgáltatói hőközpontok megszüntetésével volt elérhető.

A második projektelem a Zsolnay úti lakótelepet ellátó vezeték meghosszabbításával elérhető a földgáztüzeléses kazánházról ellátott felhasználók egy csoportjának a pécsi távhőrendszerre való csatlakozása volt. A projektelem új felhasználók távhőrendszerre csatlakozásának tekinthető. Eredményeként a projektet megelőzően tisztán földgáztüzelésű kazánházból ellátott épületek a nagyrészt biomassza alapú hőtermeléssel ellátott távhőrendszerre csatlakoztak, így jelentősen növelve a megújuló alapú hőfelhasználást.

Harmadik projektelem a Pécs keleti irányában meghosszabbított vezeték környezetében és a város egyéb területein új felhasználók csatlakoztatását foglalta magába. A beruházás energetikai és üzemviteli (fenntartás) szempontból is jelentős előnyökkel jár. A jelenleg, illetve a fejlesztés nélkül földgázból termelt hővel ellátott épületek hőigényének kielégítése a pécsi távhőrendszerre való csatlakozással a távhőrendszer legfőbb hőforrásában, a pécsi erőműben szinte teljes egészében megújuló alapú energiahordozóval termelt hővel történik.

A második és harmadik projektelem megvalósítása által a korábban földgáztüzelésű kazánházról ellátott illetve az új létesítésű, távhőre csatlakoztatott felhasználók bekapcsolására új, korszerű hőközpontok és előreszigetelt vezetékek kerültek telepítésre. A felszínen vezetett távhővezetékek folyamatosan ki voltak téve a környezeti, külső rongáló hatásoknak, melyek következtében a szigetelés védőburkolata sérült és a szigetelés állaga leromlott. A felszíni vezetékek ezen kedvezőtlen viszonyok miatt magasabb karabantartási költséget jelentettek, a sérült szigetelések miatt pedig megnőtt a hőveszteségük. Ezért a felszíni vezetékeket célszerű volt felszín alatti vezetékkel kiváltani. PÉTÁV Kft. kijelölt egy hozzávetőlegesen 110 nyomvonalméter hosszú, felszínen vezetett szakaszt, melyet új, korszerű technológiával készült, hosszú élettartamú előreszigetelet vezetékkel került kiváltásra.

Projektismertető kiadvány >

Galéria