Ugrás a tartalomra

Elismeréseink


Távhő Ökocímke

2017. november 14-én vette át a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. a Távhő Ökocímkét, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által létrehozott minőségi védjegyet.

A Távhő Ökocímke elsődleges célja a fogyasztók tájékoztatása a távhőrendszer környezetre gyakorolt hatásairól, hasonlóan a háztartási elektronikai eszközök jól ismert energiacímkéihez. A címkék bevezetése hiánypótló, hiszen sok meglévő és leendő fogyasztóhoz még nem jutott el az a fontos információ, hogy a távhő ma már nemcsak kényelmes és biztonságos, de energiahatékony és környezetbarát is – köszönhetően az elmúlt évek jelentős fejlesztéseinek.

Egy távhőrendszer akkor jó, ha energiahatékonyan és környezetkímélő módon működik. A magyarországi távhő egy része, köztük a pécsi távhőrendszer ilyen. Az elmúlt években és a napjainkban zajló fejlesztéseknek köszönhetően a távhőszolgáltatók jelentős lépéseket tettek mind az energiahatékonyság fokozása, mind a megújuló energiák részarányának növelése terén. A jövőbeli fejlesztések célja, hogy a teljes hazai távhőszektor versenyképes árú, megbízható szolgáltatást nyújtson fogyasztóinak, egyre nagyobb arányban hasznosítva a környezetbarát, megújuló energiaforrásokat.

 

EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” program

Az “Elkötelezettség a Kiválóságért” címmel az IFKAMagyar Minőségfejlesztési Központ 2006-ban egy új, eddig még nem alkalmazott minőségügyi programot indított útjára, amihez a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. is csatlakozott.
A program célja volt, hogy igazodva a nemzetközi (európai) minőségügyi irányzatokhoz minél szélesebb körben megismertesse a Magyarországon, különböző működési területeken tevékenykedő szervezetekkel az önértékelésben – mint minőségfejlesztési eszközben – rejlő lehetőségeket, valamint az önértékelés technikájához kapcsolódóan az Európai Kiválóság Modellt (EFQM Modell).
A program célját és koncepcióját jól tükrözi, hogy a programban egy éves együttműködés keretében Nemzeti Minőségi Díjat korábban elnyert vállalkozások és minőségügyi illetve nem minőségügyi tanácsadó szervezetek dolgoztak közösen a programhoz meghívásos formában csatlakozott, pályázó szervezetekkel – köztük a PÉTÁV Kft.-vel.
Az “Elkötelezettség a Kiválóságért” program koncepciójának kulcseleme az egymástól való tanulás lehetőségének, a jó tapasztalatok és gyakorlatok átadásának biztosítása. A program során tehát a Nemzeti Minőségi Díj győztes szervezetek átadták a minőségügyi területekhez kapcsolódó jó gyakorlataikat, a tanácsadó szervezetek pedig megismertették a pályázókat mindazokkal a korszerű minőségügyi eszközökkel, módszerekkel, amelyek hatékonyan alkalmazhatóak a folyamatos fejlődés, fejlesztés érdekében.
A program kiemelkedő fontosságú elemeként említhető, hogy mindazon pályázó szervezetek, amelyek sikeresen végrehajtották a fejlesztési projekteket, majd azokat egy pályázat keretében bemutatták – így a PÉTÁV Kft.is – , 2007 februárjában “Committed to Excellence” (C2E) európai szintű elismerő oklevelet vehetnek át, melyet a European Foundation for Quality Management (EFQM) és annak Nemzeti Partnerszervezete állít ki.

 

Ökoprofit vállalat 2006 Díj

Társaságunk 2005-ben hét másik pécsi vállalattal együtt csatlakozott a nemzetközi Ökoprofit Projekthez.A világszerte elterjedt programot Graz Város Környezetvédelmi Főosztálya fejlesztette ki 1991-ben, célja a vállalatok környezeti és gazdasági teljesítményének javítása. Alapelve: az energia és a nyersanyagok hatékonyabb felhasználásával, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésével két cél is teljesülhet. A kevesebb káros emisszió és hulladék miatt mérséklődik a környezet terhelése, az alacsonyabb anyag- és energiaköltségek, ártalmatlanítási illetve hulladékelhelyezési költségek miatt javul a cégek gazdasági helyzete.

Társaságunk az elmúlt egy év alatt végrehajtotta a programot és a projekt lezárásaként elkészítette a PÉTÁV Kft. Ökoprofit Környezeti jelentését, ami pozitív elbírálásban részesült. A 2006. május 30-án tartott ünnepélyes díjátadón vállalatunk részéről Gasz Zoltán ügyvezető igazgató úr vette át az Ökoprofit Vállalat 2006 Díjat.

Legnagyobb tanulságunk, legfőbb tapasztalatunk, hogy a környezet védelme nem szükségszerűen költséges feladat, viszont tevékenységünk során erre gondolva rendkívül sok lehetőséget tárhatunk fel önmagunk számára. Ezen keresztül még magasabb szinten szolgálhatunk környezetünk védelmében való elkötelezettségünkkel.

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja 2006

 

Dél-dunántúli Minőségi Díj 2004

Somogy, Tolna és Baranya megye kereskedelmi és iparkamarái a Pécsi Távfűtő Kft.-t tüntették ki a 2004 év regionális minőségi díjával, a közepes méretű szolgáltató, kereskedelmi kategóriában
A Dél-dunántúli Minőségi Díj minden évben a régió három kereskedelmi és iparkamarájának szervezésében kerül átadásra. A beérkezett pályázatok alapján négy kategóriában hirdetettek eredményt. 
Társaságunk vezetése és minden munkatársa elkötelezett a minőség folyamatos fejlesztése érdekében. A 2002-ben bevezetett és tanúsított minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerünk keretén belül több olyan elem és rendszer működik, amely az elbírálást képező EFQM önértékelési modellnek is része. Ilyenek például az üzletpolitika és stratégia kidolgozása, folyamatos aktualizálása a környezeti változásokhoz igazodva, az emberi erőforrások menedzselése, a partnerkapcsolatok tudatos és célirányos fejlesztése, folyamataink definiálása, a vevői igények és a piaci trendek kutatása, a visszajelzések gyűjtése és értékelése, az új szolgáltatások fejlesztése a vevői igények és elvárások kielégítése érdekében. Különböző módszereket alkalmazva mérjük a vevői és dolgozói elégedettséget, a társadalmi környezetünkre gyakorolt hatásunkat, valamint a kulcsfontosságú eredményeinket. A pályázat elkészítése és a megmérettetés mindannyiunk számára fontos kihívás volt.