Ugrás a tartalomra

Érdekességek


Tudja-e?

1978-ban a kanadai Vancouverben üzembe helyeztek egy kéttonnás - távhővel meghajtott - toronyórát, mely azonnal turisztikai látványosság lett.

Tudja-e?

A történelmi belváros rekonstrukciója során a nagyobb hőigényű középületek ellátására a középkori pincerendszer egyes szakaszainak igénybevételével kialakított járható alagútban épült ki a távhőellátó vezeték. Ezzel a belvárosba úgy sikerült a távhő közművel "megérkezni", hogy a felszínen a munkálatokból semmi nem volt érzékelhető. A több kilométer távhővezeték építése egyáltalán nem zavarta a város életét, holott egy ilyen nagyszelvényű közmű hagyományos építése évekre béníthatta volna meg a belváros forgalmát és hatalmas járulékos költségterhet is okozhatott volna a városüzemeltetésben, a közlekedésben és magában a beruházásban is. Az akkor megerősített pincerendszer további fejlesztésre alkalmas, teljesebbé teheti a belváros távfűtését.

Tudja-e?

Először 1825-ben, Párizsban létesítettek olyan távfűtési rendszert, amelyben forró víz keringett. Ezen kívül Boston, New York, Hamburg voltak az úttörők, ezeken a helyeken technikai különlegességnek számító távfűtések létesültek a XIX. században.

Tudja-e?

Bécs Európa ökovárosává vált, és ebben jelentős szerepe van annak, hogy a várost behálózza a távfűtés. Bécsben 200 ezer lakás fűtéséről gondoskodik a bécsi távhőszolgáltató.  Mindenki fogyasztásával arányosan, a kötelezően alkalmazott költségmegosztás alapján fizet. A lakások a szolgáltatásból közvetlenül kizárhatók, így a bécsi távhőszolgáltató kinnlévősége jelentéktelen.
A távfűtés a legkényelmesebb, legbiztonságosabb, és ami egyre fontosabb a legkevésbé környezetkárosító fűtési mód, amely megfelel az Európai Unió levegővédelmi előírásainak is.

Tudja-e?

Svédországban a kapcsolt termelés és a távhő kibontakozása természeti katasztrófának (aszálynak) köszönhető. A vízerőművek túlsúlya miatt a fűtő(erő)művek hosszú ideig csupán a csúcsigények kielégítésére, illetve tartalékként szolgálhattak. Így ment ez egészen 1948-ig, amikor a katasztrofális szárazság miatt a vízierőművek nem tudták az energiaellátás biztonságát garantálni. Ekkor döntöttek a kapcsolt termelés és egyben a távhőellátás fejlesztése mellett. Az elképzeléseket tettek követték, és 1999-ben már 42 % lett a távhő részaránya.

Tudja-e?

lakások hőmérsékletének szabályozhatósága független az energiahordozótól. Lehet az energiahordozó fa, szén, olaj, gáz, távhő, ha az épület fűtési rendszere elavult az energiahordozó váltás önmagában nem segít a szabályozhatóságon és nem csökkenti az épület hőfelhasználását sem.

Tudja-e?

1932-ben, Svájcban demonstrációs céllal megépítik az első nagy fűtőművet Zürichben, amely a Műszaki Egyetemet látja el. Később további fogyasztókat kapcsolnak rá (kórházak, egyetem és lakóépületek).

Tudja- e?

Időszámításunk előtt 13-ból már vannak jelek olyan törekvésekről, hogy a fűtendő térben elhelyezett fűtőberendezések használatából eredő kényelmetlenséget a fejlett ókori civilizációk építészei már igyekeztek kiküszöbölni. Pollio Vitruvius római építész és hadmérnök a "De architectura" című munkájában egy "hipocastrum" nevű, központi fűtést szolgáltató berendezést ismertet. Ő is a múltból merítette ötletét, mert Babilonban már jóval korábban is alkalmaztak ilyen jellegű technikákat.

Tudja- e?

Pécsen az ötvenes évek második felében az uránvárosi építkezésekkel indult meg szervezetten a telepszerű, többszintes lakásépítési forma, ekkor vetődött fel a távhőellátás szükségessége. 1962 végére már 414 db. lakás és 5 db középület részesült távfűtésben. Az önálló Pécsi Hőszolgáltató Vállalat, mely az első vidéki hőszolgáltató volt, 1967. január elsején jött létre.
1977-ben megindult az országban különlegességnek számító KAF-rendszer (közmű-alagút folyosó) építése. Ilyen,14 km hosszú földalatti vezetékrendszer az országban ma sincs másutt.

Tudja-e?

Magyarországon 109 településen 650 ezer távfűtött lakás van, azaz a lakosság 20 százaléka távfűtött lakásban él. Pécsett a Pannon Hőerőmű Zrt.-től vásárolt hőenergiával több mint 31 ezer lakás és mintegy 1000 közületi fogyasztó fűtését és melegvíz ellátását végzi a PÉTÁV. A hőenergiát mint hőhordozó, a víz szállítja a felhasználás helyére, összesen 130 kilométer hosszúságú vezetékrendszeren keresztül.

Tudja-e?

Izland fővárosában, Reykjavíkban - a természetes hőforrások kihasználásával - a távfűtött lakások aránya eléri a 98%-ot. Reykjavikot ezért joggal nevezték el a "füst és kémények nélküli városnak".