KEHOP-5.3.1-17-2017-00008


Új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszeren