A használati melegvíz készítése


A használati melegvíz felmelegített ivóvíz, amelyet a háztartásokban elsősorban tisztálkodásra, mosásra és takarításra használnak. A PÉTÁV által szolgáltatott melegvíz minősége alapvetően a városi ivóvízhálózat vizének minőségétől függ. A felmelegített ivóvizet a PÉTÁV folyamatosan végzett fizikai, kémiai és biológiai vizsgálatokkal ellenőrzi.

A használati melegvíz előállítása a hőközpontokban történik elsősorban a fűtési melegvíz előállításához már felhasznált primer forróvíz további lehűtésével. Ez a kétlépcsős hőhasznosítás. Energetikailag a legkedvezőbb megoldás.

A melegvíz-felhasználás napi lefutása rendkívül ingadozó. Reggel és este egy-egy (néhány órára korlátozódó) csúcsfogyasztás jellemzi, az ezen kívüli időszakokban lényegesen kisebb, éjszaka pedig alig van fogyasztás. Az ingadozó fogyasztás kiegyenlítésére tároló tartályok vannak beépítve. A csúcsfogyasztás időszakában a tartályokba előzetesen betárolt melegvíz biztosítja a zavartalan ellátást. A hagyományos módon kialakított, úgynevezett soros tárolós ellátásnál (Pécsett a tárolók zömének kapcsolása ilyen) előfordulhat, hogy a csúcsidőszakot követően rövid ideig valamelyest csökken a melegvíz hőmérséklete. Az újabban épített, illetve felújított hőközpontokban alkalmazott kapcsolás (a hőcserélővel párhuzamosan van kötve a tároló) ezt az esetlegesen előforduló problémát kiküszöböli. A fogyasztó azt igényelné, hogy a melegvízcsap megnyitását követően azonnal jelenjék meg a melegvíz. Ez fizikai okokból maradéktalanul nem teljesíthető, mivel a hosszabb ideig használaton kívüli vezetékben lehűl a melegvíz, és a csap újranyitásakor a már lehűlt víz folyik egy ideig.

A probléma kezelésére az a műszaki megoldás szolgál, hogy a használaton kívüli vezetékekben is folyamatosan cirkuláltatni kell a melegvizet. Ha a lakás lecsatlakozásáig minden vezeték cirkuláltatva van is, a lakáson belüli vezetékek kisebb-nagyobb mértékben (hosszuktól függően) okozhatnak ilyen jelenséget. Természetesen a melegvíz előállításának költségeit a keringtetés növeli, mert a keringtetett melegvíz hőveszteségének pótlása is többlet energiabefektetést igényel. (Ez nem a távhőellátás jellemzője, minden központi hőellátásnál így van).

A cirkuláció nem megfelelő működésének leggyakoribb oka a cirkulációs és a használati melegvíz vezetékek vízkövesedése, elszennyeződése. Ennek elhárításához is szükség van a vezeték tulajdonosának a közreműködésére. A melegvíz-előállító rendszer és a vezetékhálózat vízkövesedése elkerülésének legfontosabb eszköze a vízhőmérséklet korlátozása, ugyanis a vízkőkiválás és lerakódás intenzitását a hőmérséklet jelentősen befolyásolja. Ezért a hőközpontokban az induló melegvíz hőmérséklete 45 °C-nál csak a nagyon kiterjedt hálózatoknál magasabb, de az 50 °C-t ezeknél sem haladja meg. Az előírt használati melegvízhőmérséklet a csapolón történő kifolyásnál 40 °C.

Sokszor szóváteszik a fogyasztók, hogy ez a hőmérséklet számukra nem megfelelő. Mivel a melegvízszolgáltatás díja 40 °C-ra van kikalkulálva, csak akkor van lehetőség a kifolyási hőmérséklet emelésére, ha a lakóközösség a víz felmelegítésére fordított hőt is mérés szerint vásárolja meg. Erre ott nyílik lehetőség, ahol az épület ellátása a saját épületben található önálló hőközpontról történik.
A vízkőleválás elkerülésének másik módszere a víz kezelése. A teljesen felújított hőközpontokban a víz kezeléséről a szolgáltató már gondoskodik. A jelenleg alkalmazott módszer egy egészségre ártalmatlan vegyszer adagolása a fogyasztás mennyiségének függvényében, amely meggátolja a vízkőlerakódást. Az elszámolás vagy hőközponti vízmennyiségmérés, vagy lakásban elhelyezett vízmérő alapján történik. A legáltalánosabb a lakásvízmérőn történő elszámolás.

Az elszámoló mérőknek meg kell felelniük a műszaki - és az elszámolási mérőkre vonatkozó törvényi előírásoknak.

Legfontosabb szabályok:

  • A beépítésre kerülő vízmérőnek tárgyévi hitelesítésűnek kell lennie
  • A beépítés olyan legyen, hogy a leolvasás és ellenőrzés bármikor egyszerű módon lehetséges legyen
  • Be -és kiszerelésre elegendő hely álljon rendelkezésre
  • A mérő beömlő oldalát fix csatlakozással kell szerelni
  • A mérő elé gömbcsapot kell szerelni
  • A vízmérő után visszacsapó szelepet kell szerelni

A vízmérő megfelelő voltáról és a beépítés helyességéről a szolgáltató szakszerűségi felülvizsgálattal győződik meg (a fogyasztónak kell kezdeményeznie). Az elszámolásra alkalmasnak nyilvánított mérőhely plombálásra kerül.

Az így kialakítot mérőhely leolvasásáról és hiteles állapotban tartásáról a PÉTÁV gondoskodik. A mérő meghibásodása esetén a csere díjtalan, kivéve, ha a meghibásodást szándékos rongálás okozta.

A visszacsapószelep szükségességét az indokolja, hogy a hidegvíz- és melegvízhálózat nyomása nem azonos a lakások csapolóinál, így ha a két rendszer összenyitásra kerül, akkor az általában nagyobb nyomású hidegvíz bekerülhet a melegvízhálózatba.

Ez megtörténhet páldául egy elzáróval rendelkező kézizuhanynál vagy egy hibásan bekötött mosógép esetében. A melegvízhálózatba került hidegvíz azonkívül, hogy megzavarja a szolgáltatást (hidegvíz folyhat a melegvíz csapokból) meghamisítja a mérést is.

A fogyasztó által fizetett díj a legtöbb esetben nemcsak a felmelegítésre fordított hőnek a költségeit, hanem a Vízműtől a hőszolgáltató által vásárolt hidegvíz árát is tartalmazza.