Hamarosan kezdődik a 2023-2024-es fűtési időszak elszámolása


Júniusban minden olyan lakossági ügyfél fűtés elszámoló számlát kap, ahol a lakóközösség a fűtési időszakot követően a lakások fűtött légköbmétere alapján történő elszámolási módot választotta.

Hamarosan kezdődik a 2023-2024-es fűtési időszak elszámolása képe

Azoknál a felhasználói közösségeknél, ahol a fűtési költség felosztása a radiátorokra felszerelt költségmegosztók alapján történik, a felhasználói részarányokat tartalmazó listák birtokában történhet az elszámolás, amit a lakóközösség képviselőjének kell eljuttatnia társaságunkhoz.

A fűtés elszámoló számlák tartalmazzák az elszámolási időszak hőfelhasználásának mért adatait, a részszámlákban kiszámlázott fűtési díjakat és a felhasználási helyre jutó tényleges fűtési költséget. A tárgyhavi díjtételeket (fűtési díj, vízfelmelegítési díj, víziközmű szolgáltatási díj) külön számlában számlázzuk ki. Azon ügyfeleinknél, ahol a fűtéselszámolás hónapjában használati melegvíz-elszámolás is történik, ott a két elszámolás egy számlában jelenik meg.

 

Figyelem!

2023. szeptember 1-től a lejárt tartozással nem rendelkező ügyfeleinknél, a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosítása értelmében, a túlfizetés összege a következő számlá(k)ban kerül jóváírásra, amennyiben ügyfeleink nem rendelkeznek ettől eltérően.

Ha az elszámolást követően nem szeretné, hogy a túlfizetés összege a későbbi számláiban kerüljön beszámításra, akkor erről a szándékáról nyilatkoznia szükséges társaságunk felé, ez esetben az 1000 Ft-ot meghaladó túlfizetés esetén a teljes összeget a nyilatkozatában megadott bankszámlára utaljuk.

Csoportos beszedési megbízással rendelkező ügyfeleinknek nem kell külön nyilatkozatot tenniük, a teljes összeget automatikusan a bankszámlára utaljuk.

A nyilatkozat megadása vevő (fizető) azonosítóra/partner kódra történik. Több felhasználási hellyel rendelkező ügyfeleink esetében a nyilatkozat a vevő (fizető) azonosítón/partner kódon nyilvántartott összes felhasználási helyre vonatkozik.

A nyilatkozat

-             internetes ügyfélszolgálati oldalunkon (https://ugyfelszolgalat.petav.hu/),

-            vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban (Pécs, Magyar Lajos utca 4. vagy Búza tér 8/B.)  tehető meg.