Versenyhelyzet a pécsi távhőpiacon


2006. január 3.

A rendszerváltás óta eltelt időszakban a gazdaság számos területén kialakult piaci viszonyok a távhőszolgáltatás területét is elérték. Ebben szerepet játszott a jogszabályi háttér megváltozása, valamint a fogyasztói igények átalakulása, kibővülése és az annak való megfelelés szükségessége. A piacon már jelen lévő és az újonnan belépő szolgáltatók érdekei különbözőképpen érvényesülnek, csak egy dolog közös bennük: a fogyasztó megszerzésének és megtartásának fontossága.

Pécs város hőpiacának több mint 45 %-a távhővel lefedett. A városban a távhővel ellátott lakások száma meghaladja a 30 500-at, a közületi fogyasztók száma a 400-at, és mellettük további 22 fogyasztó a gőzhálózatra csatlakozva veszi igénybe a szolgáltatásunkat. A pécsi távhőellátó rendszernek hőbázisa a Pannonpower Holding Rt. tulajdonában lévő hőerőmű, ahol kapcsolt hő- és villamos energiatermelés folyik. A távhőrendszer energiáját biztosító erőmű mára földgáz alapon üzemel. A földgázra történő átálláskor a korábban szénbázison üzemelő kazánok gázégőkkel történő felszerelése történt meg. Az erőműi fejlesztést a 2005-től szigorodó környezetvédelmi előírások, a rugalmasság növelésének igénye, valamint a megváltozott jogszabályi környezethez való megfelelés tette szükségessé.

A helyi gázszolgáltató cég a korábbi országos tapasztalatokra alapozva középtávú tervei között arra számított, hogy a fejlesztés alapját adó gázszállítói szerződést vele kötik meg, így saját értékesítését jelentősen növelhette volna. Azonban különböző piaci szempontok alapján az erőmű tulajdonosai más szolgáltatóval kötöttek gázszállítói szerződést. Ezt követően a konkurencia bejelentette saját piaci offenzívájának elindítását, melynek célja a pécsi hőpiacon történő megjelenés és minél nagyobb piaci részesedés elérése.

Fentiek miatt szükségessé vált egy új szemléletű piacmegtartó stratégia kialakítása.

A piacmegtartás céljainak elérése érdekében különböző eszközök álltak rendelkezésünkre, vagy kerültek kidolgozásra.

Létrehoztuk az úgynevezett ”Letelepedési csomag”-ot, mely a távhőellátó rendszer bővítése érdekében kedvező finanszírozási lehetőségekkel összekapcsolt egyedi árpolitika alkalmazását tette lehetővé. A meglévő fogyasztóink megtartása érdekében különböző ajánlatokat dolgoztunk ki, melyek egyrészt a meglévő műszaki berendezések (fűtési rendszerek, hőközpontok) korszerűsítésére, másrészt az egyedi, vagy a minél kisebb egységekben történő mérés és szabályozás feltételeinek megteremtésére (komfortjavítás) vonatkoztak.

Az alapítványokon keresztül vagy egyéb módon nyújtott támogatásokkal a PÉTÁV Kft. a lakossági fogyasztók számára a fűtéskorszerűsítések és szabályozhatóság megteremtését, valamint egyedi vagy minél kisebb egységekben történő hőmennyiségmérés lehetőségét kívánja elősegíteni. A támogatás a mérésszétválasztásoknál a kedvezményesen, vagy akár térítésmentesen átadott és beépített hőmennyiségmérőt, fűtéskorszerűsítéseknél az alapítvány által az adott évre a különböző típusú fűtési rendszerekre kiírt, a beruházásra vonatkozó vissza nem térítendő támogatások nyújtását jelenti.

A piacmegtartásban fontos szerepet játszott a PÉTÁV Kft.-nél alkalmazott árpolitika kérdése, mely két alapvető oldalról mutatható be.

Az első a fogyasztói árak és a halmozott infláció alakulásának kérdése 1991-től kezdődően. Nevezett időszak alatt a PÉTÁV Kft. jóval az infláció alatti áremeléseket hajtott végre, aminek köszönhetően mára országos szinten a hasonló szolgáltatók által alkalmazott fogyasztói árak alapján felállított lista első harmadába verekedte be magát.

A második megközelítés a fogyasztók (felhasználók) távhőellátási költségeinek viszonyát érinti. Az infláció és az alkalmazott áremelések viszonyának köszönhetően az egységárak az elmúlt időszakban reálértéken jelentősen javultak. A cégünk által is támogatott fűtéskorszerűsítésekből származó ténylegesen realizálható árelőny vált elérhetővé fogyasztóink számára, melyekhez nagymértékben hozzájárult Pécsett, az országban kiemelkedő mértékben elvégzett, épületszigetelések kedvező hatása is. Ezek együttesen kedvező hatást gyakoroltak a háztartások által fizetett hőellátási költségek alakulására, annak ellenére is, hogy az időközben a hőtermelőnél megtörtént tüzelőanyag váltás kedvezőtlen hatást gyakorolt a termelői árra, köszönhetően a többször végrehajtott gázáremeléseknek.