Újabb beruházás a belváros tisztább levegőjéért


2006. április 3.

A PÉTÁV Kft. hálózati fejlesztéseinek következő állomásaként ünnepélyes keretek között március 31-én mutatta be a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola új hőközpontját.

A gimnázium egyik szárnyának a hőellátását a PÉTÁV Kft. a Mária u. 9. szám alatt működött gázkazánházról látta el. Az iskola másik szárnyának fűtési és használati melegvíz ellátását az intézmény saját tulajdonú és működtetésű – szintén gáz üzemű – kazánházról biztosította.

A PÉTÁV Kft. már korábban tervezte a Mária u. 9. sz. alatti tetőtéri gázkazánház kiváltását, hogy az onnan ellátott fogyasztókat a távhő-hálózatba bekapcsolhassa, ezáltal is tovább csökkentve a belváros levegőjének szennyezettségét.

A Nádor Szálloda felújításával kézenfekvő volt a gázkazánház átalakításának lehetősége, hiszen a távhő vezeték csak a szállodán keresztül vezetve juthatott el a kérdéses területig. Az átvezetés természetesen érintette a Janus Gimnázium udvarát, illetve épületét is. A kazánház kiváltásakor a korszerű „egy felhasználó egy hőközpont” elvet alkalmazva, minden felhasználó önálló primer hőközpontot kapott, melyből négy darab épült meg. Ezek összes beépített teljesítménye 890 KW.

A Széchenyi tér alatt húzódó pincerendszerben vezetett távhőhálózatról leágazva épült meg az a vezeték, mely az ebben az ütemben bekapcsolt épületek hőellátását biztosítja. A 15,7 millió forint értékű vezeték megépítése lehetőséget teremtett arra, hogy a belváros levegőminőségének védelmében megszűnjön két helyi károsanyag-kibocsátást jelentő kazánház, sőt ennek segítségével a későbbiekben további fogyasztók rákapcsolása is megvalósulhat.

A PÉTÁV Kft. a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola által üzemeltetett és felújításra szoruló tetőtéri gázkazánházat is kiváltotta az iskola egészét ellátó korszerű hőközponttal, melynek teljes beruházási költségét magára vállalta, továbbá az iskola belső fűtési és használati melegvíz rendszerének a szükséges mértékig történő korszerűsítését is elvégezte.

Az iskola hőközpontja a jelenleg legkorszerűbb technikákkal felszerelt energiatakarékos üzemvitelt elősegítő berendezésekből épül fel. A hőközpont teljesítménye 550 KW melyből 120 KW használati melegvíz készítését szolgálja. A beruházás költsége 9,3 millió Ft volt.

A távhőre kapcsolás és az energiatakarékos üzemeltetési lehetőség kialakítása egységes belső fűtési rendszert igényelt, és ezért a több épületből álló iskola fűtési és használati melegvíz rendszerét is egységes műszaki színvonalon kellett korszerűsíteni.

Az egyik épületszárnyban teljesen új fűtési rendszer került kialakításra, mely 30 db fűtőtest beépítését – termosztatikus fűtőtest szelepekkel – és teljesen új szekunder vezetékhálózat kiépítését jelentette. A többi épületszárnyban előbeállításos radiátor szelepek illetve termosztatikus fűtőtest szelepek kerültek beépítésre a szükséges szakipari munkákkal együtt. A belső fűtés rekonstrukció költsége 7,6 millió forint volt.

Az iskola távhőre kapcsolásával létrejött fűtési rendszer energiatakarékos környezetbarát és nem utolsó sorban biztonságos rendszer. A hőközpont a szolgáltató tulajdona, így annak üzemeltetése, fenntartása és későbbi a rekonstrukciója közvetlenül nem terheli az oktatási intézményt