Tájékoztató a fűtési időszak elszámolásáról


2020. május 22.

Az alábbiakban a 2019/2020-as fűtési időszak elszámolásával kapcsolatos tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni ügyfeleinket.

Júniusban társaságunk minden olyan lakossági ügyfelével elszámol, ahol a lakóközösség a fűtési időszakot követően a lakások fűtött légköbmétere alapján számol el. Azoknál a felhasználói közösségeknél, ahol a fűtési költség felosztása a radiátorokra felszerelt költségmegosztók alapján történik, a felhasználói részarányokat tartalmazó, a képviselő által aláírt listák birtokában tudunk csak elszámolni (amit a lakóközösség képviselője juttat el társaságunkhoz). Az adott hónap 23-ig beérkezett listák birtokában a leadást követő hónap számláiban, 23-a után beérkezett lista esetén (az önkormányzati rendelet, valamint a hatályos megállapodás értelmében) az átvételt követő 45 napon belül történik meg az elszámolás. 

Kérjük a képviselőket, hogy amíg ügyfélszolgálati irodánk zárva tart, postai úton küldjék el társaságunkhoz a felosztási listákat (levelezési cím: PÉTÁV Kft. 7601 Pécs, Pf.: 59.) vagy helyezzék el a Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálat bejáratánál található levélszekrénybe. Az aláírás után beszkennelt listákat e-mail-ben is lehetőségük van elküldeni (ugyfelszolgalat@petav.hu).

Tekintettel a járványügyi veszélyhelyzetre társaságunk szeptember 30-ig fogadja a felhasználói részarányokat tartalmazó listákat. Amennyiben az adatok leadása szeptember 23-ig megtörténik, október hónapban számolunk el ügyfeleinkkel.

Az elszámoló számlák tartalmazzák az elszámolási időszak hőfelhasználásának mért adatait, a kiszámlázott előlegeket és a tényleges fűtési költség felhasználási helyre jutó díját. A tárgyhavi díjtételeket (fűtés és használati meleg víz) külön számlában számlázzuk ki.