A felhasználók tulajdonában lévő berendezések


2020. január 8.

Egy adott épület távhőellátását biztosító hőközpont, vagy hőfogadó állomás berendezései, szerelvényei a hőközpontot vagy hőfogadó állomást magában foglaló helyiség belső falsíkjáig a szolgáltató tulajdonában vannak.

A távhőszolgáltatói tulajdon az épületekben található hőközpont, illetve hőfogadó állomás falával véget ér. A távhőszolgáltatási díj az eddig tartó távhő rendszerelemek, valamint az elszámolási mérők hitelesítési díját, és a felhasználónak nem felróható okból történő meghibásodás esetén szükségessé váló cseréjét tartalmazza.

A távfűtés felhasználói berendezései, így az épület fűtési-, és használati melegvíz vezetékei az épület osztatlan közös tulajdonát képezik, az épületrészen belüli fűtőtestek és az azon lévő szelepek a felhasználók tulajdonában vannak, azok karbantartása, az esetleges meghibásodások javíttatása a felhasználók feladata. 

Hasonlóan az egyéb szolgáltatások igénybevételének feltételeihez a távhőszolgáltatás esetében is a tulajdonosnak magának kell gondoskodnia saját eszközeinek működőképességéről, a szükségessé váló javítások és felújítások időben történő elvégzéséről, ezeknek a költségeit a távhődíj nem tartalmazza.