Az okos költségmegosztást és a radiátorok cseréjét támogatja az Otthon melege program


2019. június 18.

A mintegy 2 milliárd forintos támogatási keret a távfűtéssel ellátott társasházak és a lakószövetkezetek számára érhető el.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

 

A pályázat célja az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások támogatása.

Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint.

 

A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. végzi.

 

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:

 

Jelen pályázati kiírásra kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot.

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel,

a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat.

 

Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások:

 

 Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak.

A fűtési rendszer teljeskörű (a kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató által kiállított dokumentumok szolgálnak.

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

 

A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a.

A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint.

A támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint. Az egy lakásra eső 350.000,- Ft maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg a 350.000,- Ft-ot.

 

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye:

 

 A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával.

Pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.

 

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei elérhetőek a pályázati portálon.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata ad bővebb tájékoztatást.