Hibamegelőzés, hibakeresés, hibaelhárítás


2006. február 3.

A hazai távhőszolgáltató rendszereken így Pécsett is a legtöbb problémát a korábban föld alá telepített vezetékrendszer okozza. A meghibásodások esetlegesen, egy-egy helyi tényező okozta korróziós hatásra következnek be, előre nem valószínűsíthető helyeken.

Ezért nagy szerepe van a vezetékcseréknél és az új vezeték fektetések esetén a kifogástalan műszaki megoldások alkalmazásának és a már megtörtént meghibásodások esetén a hibafeltárás és hibaelhárítás gyorsaságának.

A vezetékcserék esetén, a meghibásodások miatti cseréket is beleértve, ahol csak lehet, korszerű szivárgásjelző rendszerrel ellátott, előre szigetelt, közvetlenül földbe fektethető csővezetékeket alkalmazunk. Ezeket rendszeresen műszeresen ellenőrizzük. A jelzőrendszer segítségével pontos hibahely behatárolás is végezhető, ami lerövidíti a hibaelhárítás idejét és költségét, feleslegessé téve a kutató árok ásását.

A hagyományos csőcsatornába fektetett vezetékek ellenőrzését elsősorban a látható helyeken, azaz a távvezetéki aknákban végezzük, melyek során a kisebb szivárgások időben észlelhetők és így a rendszert érintő jelentős mértékű meghibásodások részben megelőzhetők. A hibafeltárás hatékonyságának javítása érdekében idén rendszerbe állítunk egy szivárgási zaj észlelésének elvén működő korszerű berendezést, aminek a használhatósága a próbák során egyértelműen bebizonyosodott.

A hibák észlelését és az észlelést követően a beavatkozások gyorsaságát hivatott biztosítani a PÉTÁV-nál működő ügyeleti és készenléti rendszer, valamint az ilyenkor igénybevett alvállalkozók – földmunkák, daruzás, szállítás stb. – szerződéses rendszere.

A hibaelhárítás során elsődleges szempont a szolgáltatásból kiesett fogyasztók számának minimalizálása és az üzemszünet idejének a lehető legrövidebbre csökkentése, ezért, ha a feltételek fennállnak, még ideiglenes vezetékeket is kiépítünk.

Nagyon sokat jelent az üzemeltetésben és a hibaelhárításban, hogy a rendszer legfontosabb paraméterei, illetve a működés fontos részét képező hőközpontok adatai a számítógépes felügyeleti rendszerben folyamatosan nyomon követhetők. A hibák zöme ilyen módon már olyankor észlelhető, amikor még nem okoz szolgáltatási színvonal csökkenést vagy szolgáltatás kiesést.

Az üzemeltetés, rekonstrukció, kivitelezés, a PÉTÁV tulajdonú hőközpontok és a bérelt közműrendszer hibaelhárítása tevékenységi körök ellátásával egyidejűleg, társaságunk szakember gárdája a fogyasztók rendelkezésére áll, a felhasználói tulajdonban lévő belső központi fűtési és használati melegvíz rendszerek eszközein keletkező meghibásodások elhárítására. Ezt a tevékenységet vállalkozás keretén belül végezzük. A hibaelhárításra, javításra vonatkozó megrendeléseket Ügyfélszolgálati irodánkon, telefonon, elektronikus levélben, illetve levélben lehet megtenni.