Takarékra tett fűtésszámlák


2002. január 25.

Távfűtéssel hazánkban mintegy 650 000 lakást fűtenek. Az elmúlt évtizedben végbement nagyarányú energiaár-növekedés érzékenyen érintette a háztartásokat. Tíz évvel ezelőtt megszűnt a fogyasztói árkiegészítés, ami a távfűtéses lakásoknál jelentős áremeléssel járt. Majd 1998-ban megszületett az úgynevezett távhőtörvény, amelynek értelmében 2003 első félévének végéig az átalánydíj szerinti elszámolás helyett a távhővel ellátott épületek lakói a mért, ténylegesen felhasznált hőenergia alapján fizetnek majd.

Országosan is egyedülállónak számít a pécsi önkormányzat, a Közüzemi Rt., a PÉTÁV kft. és a Pécsi Erőmű Rt. (PANNONPOWER Rt.) által 1998-ban létrehozott Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány, amelynek évi 90-100 millió forint áll rendelkezésére a távfűtési rendszerek korszerűsítésére, a radiátorok cseréjére, a csőrendszerek átalakítására. A letelt három évben összesen 7890 lakásban csaknem 300 millió forintot fordítottak a fűtési rendszer korszerűsítésére, amelynek csaknem kétharmadában pazarló, egycsöves rendszert építettek ki annak idején. Az átalakítás lakásonként átlagosan 40 000 forintba került, ennek felét a lakók fizették, a többit a közalapítványtól pályázat útján, vissza nem térintendő támogatásként nyerhették el. Az idén tovább folytatódik a program. A város 30 400 távfűtéses lakása közül csaknem 6000 egycsöves átfolyós fűtési rendszerrel ellátott, eddig ezekből 3800-ban korszerűsítették a hálózatot, a többi, több mint 2000-re az idén és a következő évben kerül sor. Sok lakásban a korszerűbb fűtési rendszereknek köszönhetően kisebb átalakításokkal térhettek át a lakóközösségek a tényleges fogyasztás alapján történő mérésre. Jelenleg a városban 20 087 fogyasztó a hőközpontokban lévő mérő alapján egyenlíti ki a számláját. A közalapítvány ezenkívül támogatást nyújt az önkormányzati bérlakások használati melegvíz-óráinak beszereléséhez, valamint az önkormányzaton keresztül a nehéz anyagi helyzetük miatt jelentőst tartozást felhalmozott családok díjhátralékának csökkentéséhez.

Kaposváron az önkormányzat lakhatási támogatás címén közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki a szociálisan rászorulók tartozásainak kiegyenlítésére fordított összeget. A szolgáltató maga is nyitott a tartozások rendezésére, még a jelentősebb összegek felhalmozódása előtt részletfizetési kedvezményt nyújt. Ennek köszönhetően a kinnlevősége az utóbbi három évben nem nőtt, sőt az utóbbi két esztendőben csökkent is.

A somogyi megyeszékhelyen hároméves program keretében került sor a távhőszolgáltatás mérés szerinti elszámolásának bevezetésére. A lépcsőházankénti mérés feltételeinek megteremtéséhez szükséges forrásokat közösen adta össze a szolgáltató, a lakóközösség és az önkormányzat. A 320 lépcsőház közül 190-ben már elvégezték a szükséges átalakításokat. Szekszárdon 5700 lakásban van távfűtés, amelyekben 1992 óta már valóban felhasznált hőmennyiség alapján számláznak, azonban nem volt mód a lakásonkénti differenciálásra. A rendszer kiépítése a szolgáltató cég, az Alfa Nova Kft. beruházásában folyik, jelenleg 3200 lakásban alakították már át ennek magfelelően a radiátorokat. A lakók a költség 10 százalékát, radiátoronként 1000 forintot fizetnek. Ezt az összeget a cég továbbadja az önkormányzatnak, ahol egy elkülönített számlára kerül. Az önkormányzat ezt egészíti ki, és pályázat útján visszajuttatja a lakóközösségeknek, s a pénzt a házak hőszigetelésre, az ablakok szigetelésére fordíthatják.

Népszabadság