Több fronton is sikeresen teljesített a távhőszolgáltató


2004. július 14.

Nemcsak a konkurencia támadásait állta, hanem bővítette is piacát a PÉTÁV az elmúlt egy év során. A PANNONPOWER társaságcsoporthoz kötődő pécsi távhőszolgáltató sikeresen csökkentette értékesítési veszteségeit, növelte fogyasztói elégedettségét, ered-ményesen zárta szervezetfejlesztési programját és a távhő-törvény végrehajtásából kö-vetkező feladatokat is maradéktalanul tudta teljesíteni.

Szépen gyarapszik a PÉTÁV bizalmi folyószámlájának egyenlege, pedig ez a jelképesen mérhető vagyon a szolgáltatói piacon is egyre többet ér. A társaság úgy hagyta maga mögött a hőskorból ránk maradt „fűtési szezon” kezdetének és végének megannyi panaszát, hogy a pécsi társasházak döntő többsége örömmel fogadta el az általa kínált rugalmas fűtési megol-dást. De nemcsak ez az egy mutató jelzi, hogy jó irányt választott a távhőszolgáltató, hisz miközben az utóbbi két-három évben már komoly erőket kellett a távhőpiac megőrzésére is mozgósítani, a cég 1,8 MW-tal bővítette szolgáltatását. A teljesítmény értékét növeli, hogy ezt az energiatakarékos megoldások terjedése, és 1-2 sorházi lakás kiválása ellenére sikerült így teljesíteni. Az intenzív piacbővítő program hozadéka, hogy gázról távhőre állt át egy társasház mellett például egy szociális otthon is, hogy bővült a Pécsi Tudományegyetem ellátási rend-szere, hogy a PANNONPOWER-rel közös szerepvállalásban kidolgozott úgynevezett letele-pedési csomag az üzleti partnerek számára is vonzó lehetőség. Már kialakult olyan városon belüli cég együttműködés is, ahol ugyan földgáz alapon, de a PÉTÁV hajtotta végre az ener-gia racionalizációt és végzi a folyamatos hőszolgáltatást.

- Nem most kezdtük, már a 90-es évek elejétől ebbe az irányba mozgott a cég – mondja Gasz Zoltán ügyvezető igazgató a távhőtörvény által előírt követelmények teljesítéséről. – Mások mondják, hogy példaértékű és egyedülálló az a nálunk alkalmazott megoldás, amely közala-pítványi hozzájárulással 1998 óta 210 millió Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításával 650 millió forintnyi eszközértéket hozott létre, jelentős mértékben növelve az általunk kiszol-gált ingatlanok értékét. Ügyfeleink több mint 90%-a megfelelő szerződéses környezetben, igényei szerint veheti igénybe szolgáltatásainkat. Beszédes adat, hogy egyebek mellett 1600 hőmennyiségmérő, és közel 40 ezer vízmérő biztosítja ennek hátterét.

Az ügyvezető kiemeli még, hogy a fejlesztések jó alapot adnak a különböző pályázatokon történő induláshoz: A PÉTÁV jól szerepel a különböző pályázatokon. Napjainkig 170 millió Ft folyósított vissza nem térítendő támogatást nyert, és 2004-ben 150 millió Ft-ot pályázott nemzeti és EU-s forrásokból.

A növekvő, stabil piac jó hátteret ad a pécsi erőmű nagyszabású korszerűsítési programjaihoz, és a reálértéken javuló távhőár pedig a fogyasztói elégedettség további javulásához (az amúgy is magas bizalmi index tavaly újabb 3%-kal emelkedett) és a városüzemeltetés hatékonyságá-hoz is.

A szervezeti rendszerében is felfrissített, minimál költségen működő pécsi távhőszolgáltató áraival országos összehasonlításban újra az „ármezőny” alsó, jobbakat, olcsóbbakat jellemző harmadába került, miközben egy év alatt 390 millió Ft-ot fordított fejlesztésre, saját eszközei-nek korszerűsítésére, 200 millió Ft-ot fordított rendszere karbantartására és 120 millió Ft-tal jellemezhető a városi közműrendszeren való eszközjavító ráfordítás.

A jelen és a közeljövő feladatai közül a hőközpontok korszerűsítési programját, illetve a 30 napon túli kintlévőség jelentős, 460 millió Ft-os összegének csökkentését tartják kiemelkedő feladatnak a PÉTÁV-nál, miközben tudják, hogy az elért eredményeket tartani, a bizalmi fo-lyószámla egyenlegét pedig továbbra is növelni kell.