Váratlan üzemzavar – gyors hibaelhárítás


Szombaton éjszaka leállt Pécs város távfűtő rendszere egy 200 milliméteres, föld alatti gerincvezetéken történt lyukadás miatt. A társaság szakemberei másfél órán belül lo-kalizálták a hiba helyét, így az érintett szakasz kizárásával már a hajnali órákban új-raindult a szolgáltatás a PÉTÁV Kft. ellátási területének mintegy kétharmadát – azaz 18 ezer lakást – érintő kertvárosi részen. A hiba gyors elhárítását követően a belvárosi és az uránvárosi szakaszok működése vasárnap 14 órakor helyreállt.

Váratlan üzemzavar – gyors hibaelhárítás képe

Szombaton 22 óra 30 perckor a pécsi távhőellátó rendszeren vezeték-meghibásodás követ-keztében leállt a távhőszolgáltatás. A PÉTÁV Kft. ügyeletes, és a rendkívüli helyzetben riasztott szakemberei azonnal nekiláttak a probléma elhárításának és a mintegy 100 kilo-méteres forróvíz-vezeték kiszakaszolásával 90 perc alatt lokalizálták a hiba forrását. Amíg a másfél óra alatt elfolyt mintegy 1700 m3 víz pótlását nem tudták megoldani, a komplett rendszer működése szünetelt. A hibás szakasz kizárásával a 18 ezer lakást érintő kertvárosi területen vasárnap hajnalban már újra működött a rendszer, így gyakorlatilag észrevehetet-len volt az üzemkiesés. Az uránvárosi és a belvárosi szakaszokon vasárnap 14 órakor indult újra a szolgáltatás, és délután három óra előtt tíz perccel a Mecsek-oldalban lévő távfűtött épületekben is újra melegek lettek a radiátorok. Az üzemzavar természete nem volt isme-retlen a társaság szakemberei számára, azonban az elfolyt víz mennyisége miatt a hiba az egész hálózatra hatással volt.

Hasonló esetek elhárítására minden pillanatban készen áll a PÉTÁV Kft. Az állandó disz-pécser szolgálat – az eljárási rendnek megfelelően – azonnal értesíti a társaság illetékes ve-zetőit és szakembereit. Az intenzív hibakeresés ideje alatt a készenléti szerelők és a szüksé-ges munkagépek kezelői felkészülnek a helyszíni munkálatokra, a hiba forrásának lokali-zálásával pedig a lehető legrövidebb idő alatt helyre állítják a működő képes állapotot. A technikai problémák elhárításával párhuzamosan a társaság megerősíti hibafelvevő szolgá-latát is. Az itt dolgozó kollégák folyamatosan információkat kapnak a munkálatok aktuális állásáról, azért, hogy a hibaelhárítás menetét is figyelembe véve pontos tájékoztatást adhas-sanak az érdeklődőknek.

A szombatihoz hasonló eset utoljára 1997-ben fordult elő Pécsett. Akkor is a nagy mennyi-ségű víz elfolyása miatt kellett rövid időre leállítani a város távfűtő rendszerét.

  • A hiba észlelése: 2005. január 15. 22.30
  • A hiba lokalizálása: 2005. január 15. 23.55
  • Elfolyt vízmennyiség: 1700 m3
  • Érintett lakások száma: 31.000
  • Kertvárosban (18.000 lakás) újraindul a szolgáltatás: 2005. január 16. 5.45
  • Uránvárosban és a belvárosban újraindul a szolgáltatás: 2005. január 16. 14.00

Hétfőn hajnalban az Építők útja 19. szám közelében érzékeltek lyukadásos hibát a PÉTÁV szakemberei. A területen érintett 150 lakásban a délutáni órákra helyreállt a szolgáltatás.