Egyénre szabott távfűtés


2005. február 8.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.-nek - amely az ország egyik legnagyobb távhőszolgáltató társasága - elsődleges célja, hogy fogyasztói minél elégedettebbek legyenek szolgáltatásaival. Ennek érdekében számos olyan országosan egyedülálló lehetőséget teremetett, amelyek a pécsi távhőfogyasztók érdekeit szolgálják. A lakossági fűtéskorszerűsítések támogatása mellett a társaság már 1996 óta komplex üzemi- és üzletszabályzattal rendelkezik, teljes körű ügyfélszolgálati rendszert működtet. Pécsett a lakóközösségek hatféle fűtési és négy féle használati melegvíz elszámolási mód közül választhatnak, egyéni igényeiknek megfelelően.

Az erős piaci konkurencia ellenére a társaság folyamatosan bővíti piacát, eredményes behajtási tevékenységet folytat.

Profit: - Kik a tulajdonosai a Pécsi Távfűtő Kft.-nek?

Gasz Zoltán: - 2000-től kezdve társaságunk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának (51%) és a PANNONPOWER Holding Rt. (49%) tulajdonában van. A PÉTÁV közel 31 ezer lakást és 700 egyéb fogyasztót szolgál ki távfűtéssel és használati melegvízzel.

Profit: - Mióta van távfűtés Pécsen?

Gasz Zoltán: - A mecseki szénbányászat fellendülésével függ össze a városi távfűtés kiépítése és működtetése. Amikor megépült az új erőmű, a város akkori vezetése a távfűtés mellett döntött. 1962 jelenti a pécsi távhőszolgáltatás kezdő dátumát. Mára már Pécs lakásállományának a fele távfűtött, és büszkén mondhatom, hogy a szolgáltatásunk tökéletesen megfelel a piacgazdasági elvárásoknak, amelyek az uniós normatívákkal azonosak. Ebben egyébként sokat segített az 1998-ban megjelent távhőtörvény, amely a kereteket megszabta ugyan a szolgáltatók és a hőtermelők számára, de ezen belül tág teret biztosított az egyediségben rejlő előnyök kihasználására.

Profit: - Milyen elszámolási rendszert építettek ki a városban, mivel tették egyedivé a távhőszolgáltatást?

Gasz Zoltán: A távhőtörvény ugyan 2003 júniusától tette kötelezővé a távhő mérés szerinti elszámolását, de a PÉTÁV már a 90-es évek végére mindenütt megteremtette ennek feltételeit. A mérés szerinti elszámolás azt jelenti, hogy az épületek fűtési költsége mindig az igénybevétel mértéke szerint kerül kiszámlázásra. Az ehhez szükséges pontos mérést a beépített hőmennyiségmérő teszi lehetővé. Pécsett a lakóközösségek hatféle fűtési és négy féle használati melegvíz elszámolási mód közül választhatnak, egyéni igényeiknek megfelelően.

Profit: - Folyamatos fejlesztések nélkül a legjobb szándék sem ér semmit. Önök milyen beruházásokat végeztek el, hogy továbbra is európai színvonalon szolgáltassák a távhőt Baranya fővárosának?

Gasz Zoltán: - Ha valóban jó távfűtést akarunk végezni, akkor a fejlesztés természetes kötelezettségünk. A hőközpontjaink technológiáját uniós szintre fejlesztettük, és a nyugat-európai tapasztalatok alapján a működési modelljeinket is átalakítottuk. A PÉTÁV a Pannon Hőerőmű Rt.-től vásárolja a hőt. Fogyasztóinkat egy 120 kilométeres vezetékrendszeren és egy - az országban egyedülálló -14 kilométer hosszú közműalagút folyosón keresztül látjuk el. A pécsi távhővezeték-rendszer egyik érdekessége, hogy a történelmi belváros rekonstrukciója során a nagyobb hőigényű középületek ellátására a középkori pincerendszer egyes szakaszainak igénybevételével kialakított járható alagútban épült ki a távhőellátó vezeték. Ezzel a belvárosba úgy sikerült a távhő közművel „megérkezni”, hogy a felszínen a munkálatokból semmi nem volt érzékelhető. A több kilométer távhővezeték építése egyáltalán nem zavarta a város életét, holott egy ilyen nagyszelvényű közmű hagyományos építése évekre béníthatta volna meg a belváros forgalmát és hatalmas járulékos költségterhet okozott volna a városüzemeltetésben, a közlekedésben és magában a beruházásban is. Az akkor megerősített pincerendszer további fejlesztésre alkalmas, teljesebbé teheti a belváros távfűtését.

Profit: - A fogyasztók azonban akkor a legelégedettebbek, ha az árak a szolgáltatás mértékének megfelelőek. Mi a helyzet Önöknél?

Gasz Zoltán: - Nemcsak nekünk, hanem a város vezetésének is az a célja, hogy a hatékonyság javítása mellett költségeiben is javuló szolgáltatást tudjunk nyújtani. Társaságunk minimál költségen működik, árainkkal országos összehasonlításban az „ármezőny” alsó, jobbakat, olcsóbbakat jellemző harmadába kerültünk, ez - többek között - a piacfejlesztéseinknek köszönhető, amely jobb kapacitás kihasználást tesz lehetővé. Rendszeresen végzett fogyasztói elégedettség vizsgálataink azt mutatják, hogy a pécsi távhőfogyasztók elégedettek. Mi mindent meg is teszünk, hogy fogyasztóink elégedettségét és bizalmát megőrizzük, sőt növeljük. Egy közalapítványon keresztül támogatjuk a fogyasztóink tulajdonában lévő fűtési berendezések korszerűsítését, hiszen számunkra is nyilvánvaló, hogy fogyasztóink csak akkor tudnak takarékoskodni a fűtési energiával, ha jól szabályozható rendszereket üzemeltethetnek. Mi sosem hagyjuk magára a partnereinket. Természetesen a PÉTÁV is küzd a több százmilliós kintlévőségek problémájával, de megpróbálunk kompromisszumokkal megegyezni az adósokkal, például részletfizetési lehetőséget ajánlunk fel. Talán éppen ezért tűnik az országos szinthez képest eredményesnek behajtási tevékenységünk.

Profit: - Milyen minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik a cég?

Gasz Zoltán: Társaságunk 2002-től bevezetett és tanúsított integrált minőség- és környezetirányítási rendszer szerint működik, melyet az ISO 9001:2000 és az ISO 14001:1996 szabványok határoznak meg. Célkitűzéseink között szerepel a kialakított rendszer állandó továbbfejlesztése.

Idén a PÉTÁV nyerte el a kereskedelmi, szolgáltató ágazat, közepes méretű vállalkozások kategóriában a Dél-dunántúli Minőségi Díjat. Természetesen egyéb minőségirányítási céljaink is vannak annak érdekében, hogy a piacgazdasági feltételeknek minél jobban meg tudjunk felelni. Az elnyert díj azt mutatja, hogy jó irányba haladunk.

Profit: - Ha jól tudom, egy idő óta termékként értékesítik a használati meleg vizet…

Gasz Zoltán: - Valóban így van, ez a lehetőség is azt szolgálja, hogy minél szélesebb körben szolgálhassuk ki fogyasztóink igényeit. A Pécsi Vízmű Rt.-vel kötött háttér megállapodást követően a lakóknak nem kell külön fizetniük a vízműnek a hideg vízért és a PÉTÁV Kft.-nek a felmelegítésért, hanem egy számlán rendezhetik a használati melegvíz díját a PÉTÁV-nál. A fogyasztók kedvelik ezt az elszámolási formát, mert mindenki a lakásában felszerelt melegvíz-mérő által mutatott, valóban elhasznált mennyiséget fizeti.

Siker és Profit