Műszaki tartalom, eredmények


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt három részből áll, szolgáltatói hőközpont megszüntetésekhez tartozó új, korszerű felhasználói hőközpontok kialakításokból, piacbővítő beruházásokból és jelenleg földgáztüzelésű kazánnal ellátott épületcsoport távhőre csatlakozásából.

Az első projektelem a szolgáltatói hőközpontok megszüntetése, új felhasználói hőközpontok létesítése.

A több száz lakást ellátó nagy tömb-hőközpontok (szolgáltatói hőközpontok) elavult műszaki színvonala, kialakítása, vezérlése nem alkalmas arra, hogy az  épületek egyedi hőigényét gazdaságosan, magas színvonalon kielégítse. Korszerű műszaki megoldást az jelent, ha az épületek hőfogadói helyett a primer rendszerre közvetlenül csatlakozó új, energiatakarékos felhasználói hőközpontok kerülnek telepítésre.

A szolgáltatói hőközpontok, valamint a hőközpontok és az egyes épületek közötti nagy hőveszteségű, több vezetékes hálózatból álló szekunder vezetékek elbontásra kerülnek. Az egyes épületekben új kompakt hőközpontok telepítése történik, melyek korszerű földbefektetett primer távvezetékekkel közvetlenül csatlakoznak a primer távhőrendszerre. Az új hőközpontok szabályozása az adott épület igényéhez alkalmazkodik, biztosítva a távhőenergia leghatékonyabb felhasználását.

A hőveszteség és a felhasznált villamosenergia csökkentése részben a kiterjedt szekunderhálózatok felszámolásával, részben a szolgáltatói hőközpontok megszüntetésével érhető el.

A második projektelem a Zsolnay úti lakótelepet ellátó vezeték meghosszabbításával elérhető a földgáztüzeléses kazánházról ellátott felhasználók egy csoportjának a pécsi távhőrendszerre való csatlakozása. A projektelem új felhasználók távhőrendszerre csatlakozásának tekinthető.

Eredményeként a jelenleg tisztán földgáztüzelésű kazánházból ellátott épületek a nagyrészt biomassza alapú hőtermeléssel ellátott távhőrendszerre csatlakoznak, jelentősen növelve a megújuló alapú hőfelhasználást.

Harmadik projektelem a Pécs keleti irányában meghosszabbított vezeték környezetében és a város egyéb területein új felhasználók csatlakoztatása a távhő rendszerre.

A beruházás energetikai és üzemviteli (fenntartás) szempontból is jelentős előnyökkel jár. A jelenleg, illetve a fejlesztés nélkül földgázból termelt hővel ellátott épületek hőigényének kielégítése a pécsi távhőrendszerre való csatlakozással a távhőrendszer legfőbb hőforrásában, a pécsi erőműben szinte teljes  egészében megújuló alapú energiahordozóval termelt hővel történik.

A második és harmadik projektelem megvalósítása által a korábban földgáztüzelésű kazánházról ellátott illetve új létesítésű, távhőre csatlakoztatni tervezett felhasználók bekapcsolására új, korszerű hőközpontok előreszigetelt vezetékek kerülnek telepítésre.

A felszínen vezetett, utólagos szigetelés távhővezetékek folyamatosan ki vannak téve a környezeti, valamint külső rongáló hatásoknak, melyek következtében a szigetelés védő burkolata megsérül, a szigetelés állaga romlik. A felszíni vezetékek ezen kedvezőtlen viszonyok miatt magasabb karbantartási költséget jelentenek, a sérült szigetelések miatt pedig megnő a hőveszteségük. Ezért a felszíni vezetékeket célszerű felszín alatti vezetékkel kiváltani. PÉTÁV Kft. kijelölt egy hozzávetőlegesen 110 nyomvonalméter hosszú, felszínen vezetett szakaszt, melyet új, korszerű technológiával készült, hosszú élettartamú előreszigetelt vezetékkel terveznek kiváltani.

A jelenlegi állapotban a szekunder vezetékek hővesztesége 23 462 GJ/év, a szolgáltatói hőközpontoké pedig 7 050 GJ/év . Így a teljes veszteség 30 512 GJ/évre adódik. A jelenlegi villamosenergia-felhasználás pedig 561 220 kWh/év.

A hőközpontok szétválasztásának eredményeképpen az új primer vezetékek hővesztesége 2 227 GJ-ra adódik évente, ami a megvalósítandó hőközpont-szétválasztások esetén összesen 28 286 GJ hőveszteség-csökkenést jelent a jelenlegi állapothoz képest. A hőtermelés 97,8 %-ban biomassza alapú, a fennmaradó 2,22 % pedig földgáz. A fosszilis alapú hőenergiamegtakarítás így 627 GJ-ra adódik.

A villamosenergia-felhasználás a hőközpont-szétválasztás eredményeként 238 980 kWh-ra adódott, tehát 322 239 kWh/évvel csökken.

Az új fogyasztók hálózatra csatlakoztatásával a távhőrendszer hővesztesége 3 482 GJ-lal nő évente, tehát a hőveszteség összesen 24 804 GJ/év-vel csökken a beruházás eredményeképpen.

Az új fogyasztók rendszerbe kapcsolásával többlet villamosenergia-igény keletkezik, viszont a jelenleg földgáztüzelésű kazánok villamosenergia-igénye megszűnik. A megtakarítás 64 532 kWh/évre adódott. Az összes villamosenergia-igény csökkenés így 386770,96 kWh/év.

A megtakarított fosszilis energiahordozómennyisége így 3 867,71 GJ/év, a megtakarított vásárolt fosszilis hőenergia 545,8 GJ (627 GJ-ból, mivel ellennyomású a termelés) és az új fogyasztók rendszerbe kapcsolásával 47 685,86 GJ/év megtakarítás keletkezik. Tehát összesen 47 685,86 GJ primer energiafelhasználás csökkenés érhető el.

 

Az eddig földgáztüzelésű kazánokkal ellátott épületek rendszerbe kapcsolása a nagyarányú biomassza felhasználás miatt az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkenését idézi elő. Összesen 3 233,5785 t CO2/év csökkenés érhető el.